Women’s Challenge 4x4
najbardziej kobiecy off-road 26-27.06.2021 Wisła
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Impreza „Women’s Challenge 4×4”, zwana dalej Rajdem, jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym, realizowaną w celu promocji turystyki off-road’owej, integracji środowiska użytkowników samochodów terenowych, wsparcia działań samorządu i organizacji regionalnych, podejmowanych w dziedzinie promocji i turystyki regionu oraz aktywizacji przedsiębiorców branży turystycznej i usług w tym regionie.

Jak mogę się zapisać? - wystarczy wypełnić zgłoszenie:
 
Limit załóg wynosi 35 (decyduje kolejność zapisów).

 

Design by artsite.bytom.pl